Please activate JavaScript! — Or click here for the SiteMap.

Google translate


Disclaimer

 

Ondanks de zorg en aandacht die ik aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Rob Zeijen voert het beheer over de pagina's op deze website. Door het gebruik van de documenten van deze website gaat u akkoord met het gestelde in dit aansprakelijkheidsbericht.
Het linken en verwijzen naar de pagina's op deze website wordt bijna altijd door ons op prijs gesteld. Met betrekking tot de aansprakelijkheid voor de informatie op deze website geldt het volgende:
• Hoewel de grootste zorgvuldigheid betracht is bij de totstandkoming van de informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) op deze website, aanvaardt Rob Zeijen geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het juist of onjuist gebruiken van informatie die staat op deze site, of op een van de sites waarnaar verwezen wordt.
• Deze website is gedeeltelijk gevuld met informatie welke door derden is aangeleverd. Deze overname van informatie impliceert in geen enkel opzicht overname door Rob Zeijen van verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie.
• Een deel van de links op deze website, verwijst naar webpagina's op servers welke onder beheer staan van derden en waar Rob Zeijen dus geen controle op uit kan oefenen. Rob Zeijen aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die zich op deze servers bevindt.
• Aan informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
• Rob Zeijen garandeert niet dat de informatie op deze website vrij is van (computer)virussen of andere destructieve elementen en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke hieruit voortvloeit.
• Deze website wordt onderhouden door Rob Zeijen en staat op een server welke zich bevindt in Nederland. Hij kan echter bereikt worden vanuit vele landen rond de wereld. Rob Zeijen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze website bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is.

 

Laatst bewerkt